Standorte des BLMK

Cottbus (CB)

Dieselkraftwerk

Uferstraße/Am Amtsteich 15
03046 Cottbus Deutschland
Tel: +49 355 4949 4040
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 19 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Alle Ausstellungsräume, der Veranstaltungssaal und das mukk. sind über Aufzüge barrierefrei zu erreichen.

Frankfurt (Oder) (FF)

Packhof

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 4015629
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Frankfurt (Oder) (FF)

Rathaushalle

Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 28396183
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei über eine Rampe erreichbar: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Großartig

GroßARTig

Pictures and Sculptures from the Collection in Large Format

16/06/—01/09/24

 

Anna und Bernhard Blume, Andrzej Bobrowski, Birgit Brenner, Matthias Geitel, Michael Geyersbach, Moritz Götze, Harald Reiner Gratz, Hans-Hendrik Grimmling, Hetum Gruber, Andreas Gursky, Izabella Gustowska, Claus Hänsel, Peter Herrmann, Klaus Killisch, Via Lewandowsky, Michael Morgner, Carsten Nicolai, Enrico Niemann, A. R. Penck, Neo Rauch, Maren Roloff, Hans Scheuerecker, Judith Siegmund, Wolfgang Smy, Christian Späte, Erika Stürmer-Alex, Frank Zeidler, Doris Ziegler, Edwin Zwakman

 

The exhibition brings together works by 30 artists from the BLMK collection that are rarely shown due to their size, as they require a lot of wall space or room. When do you ever have space to let a seven-meter-long painting take effect or to set up a six-meter-high installation? Now extra-large paintings, hand drawings, prints, photographs, sculptures, objects and installations are the focus of this separate collection reflection. Large formats were defined very differently in the individual techniques. What seems huge in prints, whose printing challenges bring with them size limitations, is by no means considered large in painting.

 

Paintings in this exhibition have an edge measurement of at least three meters, sculptures 3.5 meters. In prints and photography, one is amazed at 1.5 meters in length. Multi-part works that have the character of serial work were also included. They are fascinating sections of the world in large format that celebrate the magic of the great.

 

The rush of size requires courage, of course. Large formats have a special attraction for artists. Modern technical possibilities certainly play a decisive role in the excessive dimensions of the art world today. But art does not have to be big at all to achieve world fame. Whether small or large, it is the aesthetic qualities, artistic originality, but also the craftsmanship that count.

 

The selected giant images vary from the figurative to the abstract, from the expressive, through echoes of Pop Art to Concrete Art. The earliest art giants date from the 1980s. But the majority of the works were created in the 1990s. Works from the 2000s are also represented. The most contemporary is from 2013. It is about concrete social phenomena in Frankfurt’s urban space, but also about passion, hope, guilt, protest and fear. Travel and overflights are shown, as are modernized fairy-tale worlds and structural fluctuations. Visitors living in Frankfurt and Słubice are even cordially invited to become part of an interactive work of art in the ballroom.


GroßARTig – Wspaniale

Obrazy i rzeźby z kolekcji o dużym formacie

16/06/—01/09/24

 

Anna i Bernhard Blume, Eckhard Böttger, Andrzej Bobrowski, Birgit Brenner, Matthias Geitel, MichaelGeyersbach, Moritz Götze, Harald Reiner Gratz, Hans-Hendrik Grimmling, Hetum Gruber, Andreas Gursky, Izabella Gustowska, Claus Hänsel, Peter Herrmann, Klaus Killisch, Via Lewandowsky, Michael Morgner, Carsten Nicolai, Enrico Niemann, A. R. Penck, Neo Rauch, Maren Roloff, Hans Scheuerecker, Judith Siegmund, Wolfgang Smy, Christian Späte, Erika Stürmer-Alex, Frank Zeidler, Edwin Zwakman

 

Wystawa zawiera prace 30 artystów z kolekcji BLMK, które ze względu na swój rozmiar są rzadko pokazywane, wymagają bowiem szczególnie dużej powierzchni ściennej lub przestrzeni. Kiedy ma się okazję, dać „zadziałać” obrazowi o długości siedmiu metrów czy zamontować instalację o wysokości sześciu? Tutaj ekstra duże obrazy, rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby, obiekty i instalacje stanowią centrum własnej refleksji zbiorów.

 

Duże formaty definują się w różny sposób w poszczególnych technikach. To, co wydaje się ogromne w grafice, gdzie techniczne wyzwania druku niosą ze sobą ograniczenia wielkości, w malarstwie wcale nie jest uważane zaduże. Obrazy wystawy mają co najmniej trzy metry długości, rzeźby 3,5 metra. W przypadku grafiki i fotografii imponuje już długość 1,5 metra.

 

Uwzględniono także wieloczęściowe pracecharakterie serialnym. Są to fascynujące fragmenty świata w dużym formacie, które celebrują magię Wielkiego – Wspaniałego.

 

Fascynacja wielkości wymaga oczywiście odwagi. Duże formaty przyciągają artystów w szczególy sposób. Współczesne możliwości techniczne odgrywają decydującą rolę onośnie wielkiej sklai w świecie sztuki. Sztuka jednak wcale nie musi mieć dużych wimirów, by zdobyć światową sławę. Bez względu na to, czy mała czy duża, liczą się walory estetyczne, artystyczna oryginalność, ale także umiejętności rzemieślnicze. Wybrane wielkie obrazy są rozmaite:  od figuratywnych po abstrakcyjne, od ekspresyjnych – z nawiązaniami do pop artu – po sztukę konkretną. Najwcześniejsze gigantyczne dzieła sztuki pochodzą z lat 80. XX wieku. Większość prac powstała jednak w latach 90. XX wieku. Uwzględniono także prace z lat 2000nych. Najbardziej współczesne dzieło pochodzi z 2013 roku. Wystawione objekty obrazują konkretne społeczne zjawiska w przestrzeni miejskiej Frankfurtu, ale także pasję, nadzieję, winę, protest i lęki.

 

Pokazywane są podróże i przeloty, podobnie jak zmodernizowane światy baśniowe czy wahania strukturalne. Mieszkańcy Frankfurtu i Słubic, którzy zwiedzają wystawę, są nawet serdecznie zaproszeni do stania się częścią interaktywnego dzieła sztuki w sali.