Standorte des BLMK

Cottbus (CB)

Dieselkraftwerk

Uferstraße/Am Amtsteich 15
03046 Cottbus Deutschland
Tel: +49 355 4949 4040
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 19 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Alle Ausstellungsräume, der Veranstaltungssaal und das mukk. sind über Aufzüge barrierefrei zu erreichen.

Frankfurt (Oder) (FF)

Packhof

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 4015629
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Frankfurt (Oder) (FF)

Rathaushalle

Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 28396183
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei über eine Rampe erreichbar: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Renata Kaminska & Agata Szymanska-Medina

We were, are and will be

10/23/23—18/02/24

 

Through photography and sculpture, the exhibition is dedicated to the current socio-political conditions of the gradual democratic change in Poland in recent years. Since the Polish parliamentary elections in 2023 there have been signs of a political shift, but the fundamental issue of fragile democracies remains virulent in Poland, but also in Europe and globally.

 

From the beginning, questions about the relationship between artistic and political action were one of Renata Kaminska’s core themes. The artist initially dealt with protest movements of the 20th century through film works. However, she soon shifts the focus of her articulation to sculptures and installation interventions. She is increasingly dedicating herself to working on possible monuments and memorials as moments of artistic reflection on specific cultures of remembrance in public space. Growing up in Rosa Luxemburg’s birthplace, the confrontation with this vehemently communist representative of the European workers‘ movement, as well as her importance for collective political self-assurance, marked a lasting starting point for Kaminska. The works shown in the exhibition are a subtle media reflection as well as aesthetic commentary on public debate and remembrance cultures.

 

Agata Szymanska-Medina, on the other hand, deals with the current status quo of democracy in her home country in her photographic series “The ‘Good Change’” (2021), which won several awards last year. They are paying particular attention to the judiciary in Poland, whose independence has been gradually restricted by the PiS party for years. The photographer traces this development and focuses on explicit representatives of democracy: judges who are in sight of the PiS and are hindered in their independent work. Using a combination of portraits and excerpted photographic documents, the artist tells of individual attitudes and stories from which the current conditions of the social and political spheres of action in Poland can be seen.

 


Renata Kaminska & Agata Szymanska-Medina

Byliśmy, jesteśmy i będziemy

10/23/23—18/02/24

 

Wystawa łącząca fotografię i rzeźbę poświęcona jest aktualnym uwarunkowaniom społeczno-politycznym stopniowych przemian demokratycznych w Polsce w ostatnich latach. Od polskich wyborów parlamentarnych w 2023 r. widać oznaki zmiany politycznej, ale podstawowa kwestia kruchej demokracji pozostaje problematyczna w Polsce, ale także w Europie i na świecie.

 

Od samego początku jednym z głównych tematów twórczości Renaty Kaminskiej (ur. 1974 w Zamościu) były pytania o relacje pomiędzy działaniem artystycznym i politycznym. Artystka początkowo zajmowała się ruchami protestacyjnymi XX wieku poprzez twórczość filmową. Wkrótce jednak przenosi punkt ciężkości swojej artykulacji na rzeźby i interwencje instalacyjne. Coraz bardziej poświęca się pracy nad monumentami i pomnikami jako momentami artystycznej refleksji nad konkretnymi kulturami pamięci w przestrzeni publicznej. Dorastając w miejscu urodzenia Róży Luksemburg, konfrontacja z tą komunistyczną przedstawicielką europejskiego ruchu robotniczego i jej znaczeniem dla zbiorowej pewności politycznej stała się dla artystki trwałym punktem wyjścia. Prace prezentowane na wystawie są subtelną refleksją medialną, a także estetycznym komentarzem debaty publicznej i kultur pamięci.

 

Z kolei Agata Szymanska-Medina (ur. 1981 we Lwówku Śląskim) w swoim cyklu fotograficznym „The Good Change” (2021), który w zeszłym roku był wielokrotnie nagradzany, przygląda się aktualnemu status quo demokracji w swoim rodzinnym kraju. Szczególną uwagę zwraca na wymiar sprawiedliwości w Polsce, którego niezależność od lat jest stopniowo ograniczana przez PiS. Artystka śledzi ten proces i skupia uwagę na szczególnych przedstawicielach demokracji: sędziach, którzy są na celowniku PiS i którym utrudnia się niezależną pracę. Korzystając z połączenia portretów i fragmentów dokumentów fotograficznych, artystka opowiada o indywidualnych postawach i historiach, na podstawie których można odczytać aktualne warunki społecznych i politycznych sfer działania w Polsce.